English


Startsidan Aktuella elpriser Beställ provex Debatt In English Kontakta oss Platsannonser Prenumerera Tidigare utgåvor Tipsa Elbranschen Sök på webbplatsen Utgivningsplan 2012

Vi samarbetar med

Elbruk
FIE
Miljövänner (MFK)

Global Warming Skeptics
SEPP
The Climate Scam

marknadsinformation

Denna webbplats är inte aktiv längre.
Startsidan

El-Vis

Desinformationen om japankatastroferna

Den största nyheten från Japan är att kärnkraften var så säker, vilket är allt annat än vad de svenska desinformationsmedierna har rapporterat.
Läs Lars Wiegerts artikel här!

Kom och köp konserverad gröt

Allting går att sälja med mördande reklam. Också den värdelösa och impotenta vindkraften. Men snart är nog sötegrötsdagarna över för exploatörer och markägare. Bubblan är på väg att spricka och 2012 kan komma att bli ett tufft år för vindkraften. Läs Jonny Fagerströms och Björn Törnvalls analys här. Artikeln har också varit publicerad på Newsmill.

Skyll inte på livets gas!

Här i Elbranschen har vi i mer än ett decennium kritiserat hypotesen att koldioxid från mänskliga utsläpp skulle påverka klimatet i någon påtaglig omfattning. Många artiklar har belyst frågan ur olika synvinklar. Nästan alla aspekter på klimatet (och de ständiga klimatförändringarna) har belysts.
I en utomordentlig och välskriven sammanfattning av redaktör Tege Tornvall summeras överskådligt mycket av det som har framförts genom åren. Läs mer!

Hot och beröm

Att vara redaktör för en tidskrift som kritiserar och sätter sig upp mot etablissemangets vanföreställningar och mediernas desinformation kan vara både nedslående och uppmuntrande. Allt oftare får man bekräftat att ”mot dumheten kämpa själva gudarne förgäves”.
Allra obehagligast är det naturligtvis när man utsätts för hot. Läs mer!


Ingen marxist

En gosse från Bromma har i e-brev till redaktionen kraftfullt reagerat mot påståendet i ett debattsvar att han skulle ha varit marxist. Det hedrar honom att han tar avstånd från en irrlära som har kostat flera hundra miljoner människor livet. Läs mer!

Solaktivitet och klimat

Vad är det som styr klimatet? Kan det vara Moder Sol? Eller är det havsströmmarnas regelbundna förändringar som påverkar mest? För det är väl inte rimligt att människans utsläpp av koldioxid är den enda avgörande faktorn?
Läs professor Wibjörn genomgång av solaktivitetens betydelse för klimatet på jorden.

 

 

På väg mot snöbollsjord?

I Elbranschen 4/2010 kunde (och kan vi) läsa professor Göran Frostells utomordentliga sammanställning av de faktorer som styr jordens klimat i ett makroperspektiv. Läs här professor Lars Franzéns fördjupning i ämnet. Är vi måhända med raska steg på väg mot en ”snöbollsjord”?


Tävling för nyttiga idioter:

Svenskt mästerskap i klimat

Smaka på uttrycket ”mästerskap i klimat” och läs Elbranschens kommentar här!


Modifierad växthusteori

Många forskare och representanter för massmedia anser att människans utsläpp av koldioxid har medfört ett varmare globalt klimat och att fortsatt användning av fossila bränslen kommer att innebära ytterligare uppvärmning. Men den traditionella växthusteorin ifrågasätts nu alltmer. Professor Wibjörn Karlén redovisar några intressanta nya studier. Läs här!


Ingen klimatförändring bakom bränderna i Ryssland

Var det antropogena klimatförändringar som förorsakade bränderna i Ryssland i somras? Det hävdar en del experter i ett alarmerande tonläge i media. Att den 40-gradiga värmen i Ryssland är nytt rekord styrker naturligtvis skenbart påståendet.
Läs docent Goldbergs analys!


Intelligenta nät – varför det?

Läs Lars Blomqvists krönika här!


Mer kritik mot professor Franzén …

som svarar direkt

Debatten mellan Patrik Josefsson och professor Lars Franzén fortsätter. Läs här! Läs också tidigare inlägg under Debatt !

Italiensk-ryskt kärnkraftssamarbete

Italien tar ännu ett steg mot sin pånyttfödda kärnkraftssatsning. Premiärminister Berlusconi har nu lovat att den första reaktorn ska börja byggas snarast, samtidigt som han tillsammans med Rysslands premiärminister Putin har kommit överens om en gemensam kärnkraftssatsning i Ryssland. Läs Kristina Wallins rapport!

Voodoo science

IPCC är en politisk konstruktion som omvandlar 100 procent vetenskaplig osäkerhet till 90 procent politisk sannolikhet. Hur går detta till? Hur började bollen rulla?
Läs Stockholmsinitiativets inlägg!

Istid för klimathotarna

Inte roligt att vara engagerad klimathotare i dessa dagar. ”Forskare trakasseras av klimatskeptiker”, heter det från de koldioxidfrälstas sida. Men segern för sanningen kan vara nära. Läs Göran Ahlgrens inlägg!


Kärnfriskt broderland

Den finska regeringen beviljade den 21 april kraftbolagen Industrins Kraft (TVO) och Fennovoima tillstånd att bygga två nya kärnkraftverk. Det statligt dominerade bolaget Fortum blev därmed utan byggnadstillstånd. Läs mer!


Blanda inte vetenskap och politik!

Den ofta citerade rapporten från IPCC har ett klart uttalat politiskt syfte, att visa människans negativa inverkan på klimatet. Ett politiskt mål har fått styra delar av den text, som borde vara rent vetenskaplig. Läs Wibjörn Karléns inlägg!                                                                 


Professor Franzén får kritik ... och svarar direkt.

Läs här! 


"Global nedkylning"

Läs recensionen!

Ekonomiskt enkelspårigt

Svensk Elbrukarförening anser att problemen med balanshanteringen inom och mellan de nordiska länderna har bearbetats alldeles för enkelspårigt genom fokuseringen på elbörsen och prisbildningsmekanismen. Läs Lars Blomqvists krönika!


Värsta bluffen i vetenskapens historia?

Är Climategate (förfalskningarna och undanhållandena av fakta kring klimatbluffen) den största skandalen i "vetenskapens" historia? Läs docent Goldbergs genomgång av bedrägerierna vid CRU.


Liten istid på gång?

En stor del av norra halvklotet drabbades vid årsskiftet av markant kallt väder. Är detta början på en trend eller något tillfälligt? Läs professor Wibjörn Karléns inlägg!


Koldioxidkänsligheten överdriven

Hela klimatdiskussionen utgår från IPCCs prognos för temperaturutvecklingen som i sin tur är baserad på att människans fossil-användning är den styrande faktorn genom den s.k. växthuseffekten. I själva verket är vattenånga den effektivaste växthusgasen. Läs professor C-G. Ribbings inlägg!


Reaktion mot desinformation

Ann Löfving-Henriksson har reagerat mot enkelspårigheten i mediernas rapportering om ”klimatdebatten” och i synnerhet om bedrägeriet ”Climategate”. Hon prenumererar på GP och har skrivit till dess vetenskapsredaktion och frågat journalisterna där hur man i framtiden kommer att hantera frågan om det som vi här på tidskriften Elbranschen kallar klimatbluffen. Anns brev är så välformulerat att vi med hennes goda minne publicerar det in extenso. Läs här! 


Opålitliga naturkrafter

Det finns en och annan som förespråkar att världens elbehov ska tillgodoses med "naturkrafterna" sol, vind och vågor. Men Lars Blomqvist ifrågasätter i sin krönika om det är realistiskt. Läs här !


Koldioxidhypotesen är absurd

Dagens politik präglas av att människor undanhålles sanningen och i stället bibringas uppfattningen att temperaturen fortfarande stiger och att isarna smälter och havsnivåerna stiger. Detta leder till helt felaktiga slutsatser och åtgärder beträffande koldioxiden. Läs bergsingenjör Olof Hellströms debattartikel.


Värmande beundrarpost

Elbranschens redaktion har fått ta emot ovanligt många berömmande ord på sistone, inte minst sedan nr. 3/09 nådde läsekretsen. Panegyriken har nått oss via e-post, vanlig post och per telefon. Vår rakryggade hållning i kampen mot desinformationen är det genomgående temat. Ett särskild värmande brev kom från Svante Hjertstrand på Ljusterö som i synnerhet uppskattade professor Lars Franzéns inlägg. Med författarens goda minne publicerar vi det välformulerade brevet in extenso. Läs mer!


Okunnig professor

Vid ett arrangemang på KVA för en tid sedan visade professor Gunilla Svensson häpnadsväckande okunnighet och signaturen ”Criticus” som var närvarande har bett att få ett debattinlägg publicerat. Läs mer!


Fult spel kring tysk kärnkraft?

Signaturen "Criticus" anar ugglor i mossen när det gäller Vattenfalls kärnkraftsengagemang och koncernchefens roll som "klimatrådgivare" åt förbundskanslern. Läs mer!


Vattenkraftsrevolution?

Två agronomer i Skara, J-G Hemming och Bengt Lindhé, har nosat upp en helt ny vattenkraftsidé som bygger på anemometern. Men finns det måhända en hake någonstans? Läs och begrunda under DEBATT och kommentera gärna.


Koldioxid vän eller fiende?

Professor Lars Franzén efterlyser en mer nyanserad debatt, inte minst fora där skeptiker till koldioxidens skadliga effekter kan få komma till tals och slippa censur och förlöjliganden. Tidskriften Elbranschen är som bekant ett av de få medier som erbjuder mångfald i debatten. Läs mer!


Missuppfattning om spillvärme

Okunniga svenska politiker hävdar att två tredjedelar av energin för elproduktion i Europa i dag förloras i kondenskraftverken och att avloppsvärmen som släpps ut med kylvattnet skulle vara "ett fruktansvärt energislöseri" Så förhåller det sig dessbättre inte. Läs Jörgen Christensens och Lars Perssons debattartikel.


Ett dyrt misstag

IPCCs diagram visar snabbt stigande temperatur såväl globalt som i Afrika. Men den temperaturkurva som påstås visa medeltemperaturen i Afrika är i själva verket en datamodell och sålunda felaktig. Professor Wibjörn Karlén har granskat tillgängliga faktiska data. Läs mer!

Sånt värmer! 

Elbranschens redaktion och dess ansvarige utgivare har fått ett brev från hydrologidocenten Bengt Erik Rydén i Uppsala med ord som värmer i den politiska korrekthetens och desinformationens tidevarv och när vi dessutom möjligen är på väg in i en liten Istid. Läs brevet in extenso.


Goja och åter goja!

Hans Jelbring har ilsknat till igen. Läs mer på Debatt!


Vindkraft

är bortkastade pengar

I senaste numret av Elbranschen fanns två artiklar som har väckt stor uppmärksamhet. Den ena handlade om fusion och den andra om alla nackdelar som vindkraften för med sig. Professor Bryan McHugh är kritiskt inställd till både fusion och vindkraft. Läs mer!


Kärnkraft

och algblomning

Är det kärnkraften som genom utsläpp av kylvatten förorsakar algblomning i Östersjön? Det tror i alla fall professor Bo Nordell och Elham Samari. Läs deras debattinlägg!


Säkerhet

på undantag

Vattenfalls beslut att lägga allt driftansvar för landets elnät på en enda central är förenat med stora risker. Det skriver ett antal oroade Vattenfallpensionärer i ett debattinlägg. Läs mer!  


Vindkraft

Energikälla med dyrbara konsekvenser 
Priset för stora investeringar i vindkraft är högt. Minskad vattenkraftsproduktion och sämre överföringsförmåga i stamnätet blir några av konsekvenserna. Läs Klas Roudéns artikel!  

Den ändlösa klimatdebatten. Professor Wibjörn Karlén analyserar myterna kring växthusgashypotesen. Läs mer !  
Miljövänner för Kärnkraft välkomnar regeringens gemensamma utspel i energifrågan, där man äntligen slutar att förneka en av våra största energikällor ... Läs mer!

Kritik mot "Strålningsmodell på lösan grund"

I Elbranschen 4/2008 publicerades Hans Jelbrings artikel "Strålningsmodell på lösan grund". Debattören Thomas Palm har reagerat mot innehållet ... … och Jelbring svarar Thomas Palm! Läs mer på Debatt!

 
Klimathysteri även i Finland

Det är inte bara i Sverige som klimatdesinformatörerna får härja fritt. Också i vårt östra broderland har ”Klimatförändringen” upphöjts till politisk dogm och religion. Läs mer på Debatt!
Massmedia sviker, men inte Elbranschen! Läs mer på Debatt.  

Bilden visar att temperaturen sjunker trots att koldioxidhalten stiger:
Korrelation

Hur stämmer det med hypotesen? Läs mer! 

Den obekväma verkligheten:

Klimatet har alltid varierat

Ända sedan jorden skapades för 4,6 miljarder år sedan har klimatet varierat. Och orsakerna har alltid varit naturliga. För att råda bot på dagens klimathysteri efterlyser professor Lars Franzén fler klimatforskare och färre klimattyckare. Läs mer!  

Etanol eller äta noll?


Etanol

Etanol framställs ur vete, ris och majs. Det har lett till stigande priser och omfattande svält och död bland de fattiga. Etanolhysterin sliter brödet ur munnen på svältande när marken används för att odla etanolråvara. Många tror att de gör en miljöinsats genom att köra på etanol. Men det är inte särskilt miljövänligt och produktionen kräver mer energi än vad man så småningom får ut i en motor. Läs mer på Debatt!


Håll andan, Svensson!

TV-programmet ”Mat för Planeten” överträffade det mesta när det gäller desinformation och ovetenskaplighet. Konsekvenserna av den obevisade växthusgashypotesen börjar bli alltför allvarliga på alltför många områden. Läs mer på Debatt !  

Quo vadis?

Klimat- och energimärkning av livsmedel och personliga ”utsläppsrätter” med reseförbud är några av förslagen från kristdemokraternas miljöpolitiska arbetsgrupp. Tanken går osökt till Berlinmuren och till George Orwells Storebror. Läs mer!

Klimatkatastrofen avblåst

De fyra organisationer som regelbundet beräknar jordens årsmedeltemperatur är nu överens om att den sjunkit efter ett maximum som inträffade 1998, en sänkning som också observerats i havsytans temperatur. Läs mer på Debatt !

Vingklippt kraftkälla

VingklipptDe ständiga tekniska problemen ställer vindkraften i allt sämre dager. Sannolikt är det exempelvis uppemot 150 verk som har tappat vingarna och den skotska antivindkraftsorganisationen Caithness Windfarm Information Forum (CWIF) får nästan dagligen in rapporter om incidenter. Men vindkraftsbranschen är naturligtvis inte särskilt angelägen om att avslöja sanningen när det gäller de tekniska bristerna. Läs mer… .

a 

Marknadsinformation


Byt till ett mer fömånligt elavtal - https://elavtalerbjudande.se/

https://svets-experten.se/